Arkiv | Aktuelt

Dora_Bouman_Fagskuleutdanning_Ysteri_3

Fyrste skuledag for handverksystarane

Måndag 26.september var det duka for opninga av fagskulegraden Handverksysting – verdiskaping i mjølkeforedling. Det etterlengta studiet vil vera med på å setja kursen for framtidas ysterinæring. Til stades var […]

Les meir