Ressurssenter

Ressurssenteret tek seg av besøk, kurs og prosjekt utanom undervisinga. Kursa er opne for alle. Mjølkeforedling, ølbrygging, birøkt, kompostering og andelslandbruk har vore tema dei siste åra.

Eiga heimeside for Ressurssenteret finnast her: www.sjh.no/ressurssenter/