Ledige stillingar på SJH

Sogn Jord- og Hagebruksskule har no to ledige stillingar; begge med søknadsfrist 16.07.2023 (ny frist):

Blomsterdekoratør

Medarbeidar kjøkken / kokk