Matkontaktar

Kari Støfringsdal

Kari er utdanna faglærar i husstell frå Stabekk og har i mange år drive med kurs og føredrag om mat og matkultur. Ho har vore med å gjeve ut bøkene Fjordamat, Alle tiders fjordamat og Ta kaka. Ho byggjer no kurslokale på garden der ho skal drive med kurs i brødbaking og kakebakst for publikum.

Tlf.: 57 72 71 43 / 951 46 531
E-post: kari@fjordamattunet.no

Hanne Frosta

Årets Kjøkkensjef 2005, Årets Bondelagskokk 2006. Oppteken av lokale råvarer, smakar og økologi. Hanne vil blant anna hjelpe deg å finne dine smakar med utgangspunkt i dine råvarer og lokalt særpreg.

Tlf.: 954 54 255
E-post: mmmchef@hotmail.com

Ragnhild Nordbø

Næringsmiddelkandidat. Driv rettleiing innan småskala mjølkeforedling.

Tlf.: 481 07 952
E-post: ragnhild.nordbo@gmail.com

Pascale Baudonnel

Ysteteknolog frå Surgères i Frankrike. Ein av tre eigarar av Undredal Stølsysteri. Geitebonde.

Tlf: 970 16 334
E-post: baudonnel.pascale@gmail.com

Eivind Vangdal

Tidlegare forskar ved Bioforsk Ullensvang, driver no sitt eige firma Siderråd. Vangdal er oppteken av kvalitet, smak og smaksvariasjoner. Vil rettleie deg innan saft og siderproduksjon, men òg andre frukt- og bærprodukt. I tillegg har Eivind kompetanse på dyrking av frukt og bær.

Tlf.: 906 28 035
E-post: eivind.vangdal@kvamnet.no

Sjur Hermann Rørlien

Er matkontakt for ølbrygging.

Tlf.: 408 40 821
E-post: sjurhr@hotmail.com