Reklamemateriell

SJH har eit utval reklamemateriell takka vere god hjelp frå designbyrået Form til fjells. Me sender gjerne plakatar, brosjyrar, postkort og/eller visittkort til bedrifter og organisasjonar som ynskjer å bidra til at fleire får kjennskap til studietilbodet vårt. Under kan du få eit inntrykk av korleis plakaten og postkorta ser ut. Ta kontakt om du ynskjer å få materiell tilsendt!