Kontakt

Postadresse

Sogn Jord- og Hagebruksskule
Skulevegen 24
5745 AURLAND

Telefon & e-post

[easytable th=”0″]
Sentralbord,57 63 71 00 / sjh@sfj.no
Gardsbutikk,57 63 71 45 / 415 30 741 / gardsbutikken.sjh@sfj.no
Gartneri,57 63 71 44 / 415 30 741
Vakttelefon,415 30 740
[/easytable]

Kontaktskjema