Kontakt

Postadresse

Sogn Jord- og Hagebruksskule
Skulevegen 24
5745 AURLAND

Telefon & e-post

Sentralbord 57 63 71 00
Gardsbutikk 57 63 71 45 / 415 30 741
Gartneri 57 63 71 44 / 415 30 741
Vakttelefon 415 30 740
E-post sjh@sfj.no

Kontaktskjema