Me har fått NY HEIMESIDE – sjå: www.sjh.vgs.no

Nyheiter, kurs, arrangement og elles anna (ajourført) informasjon om skulen vil du no finna her: http://www.sjh.vgs.no

På denne sida vil de framleis finna “historiske”  nyheiter, kurs og arrangement m.m.