Elevinfo

Elevråd

Ved alle vidaregåande skular skal det vere eit elevråd. Elevrådet skal mellom anna arbeide til beste for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

Elevrådet 2020/2021:

  • Juliana Alexandra Bonin
  • Katharina Eva Luisa Leucht
  • Ina Støen
  • Nora Elisabeth Henstedt Wiker

Elev- og lærlingombod

Treng du hjelp til å løyse ei sak? Lurer du på kva rettar og plikter du har som elev eller lærling? Ta kontakt med elev- og lærlingombodet, som har teieplikt.

Rettleiing for vaksne over 25 år

Tenesta er for dei som ynskjer rettleiing om vidaregåande opplæring for vaksne, praksiskandidatordninga, fagbrev for vaksne, karriererettleiing, godkjenning av tidlegare og utanlandsk utdanning og realkompetansevurdering. Les meir og ta kontakt her.

Reglement, lenker og nedlastingar