Elevinfo

Elevråd

Ved alle vidaregåande skular skal det vere eit elevråd. Elevrådet skal mellom anna arbeide til beste for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

Elevrådet 2018/2019:

  • Andersson, Isabelle
  • Berntsen, Frederik
  • Rechnagel, Emilie Rose
  • Roaldstveit, Amalie

Elev- og lærlingombod

Venke Nordeide, Elev- og lærlingombod i Sogn og FjordaneTreng du hjelp til å løyse ei sak? Lurer du på kva rettar og plikter du har som elev eller lærling? Ta kontakt med elev- og lærlingombodet, som har teieplikt.

Venke Nordeide
Elev- og lærlingombod i Sogn og Fjordane
venke.nordeide@sfj.no
Mobil: 99541913

Meir informasjon om ombodsordninga finn de HER

Reglement, lenker og nedlastingar