Elevinfo

Elevråd

Ved alle vidaregåande skular skal det vere eit elevråd. Elevrådet skal mellom anna arbeide til beste for læringsmiljøet, arbeidsforholda og velferdsinteressene til elevane.

Elevrådet 2020/2021:

  • Juliana Alexandra Bonin
  • Katharina Eva Luisa Leucht
  • Ina Støen
  • Nora Elisabeth Henstedt Wiker

Elev- og lærlingombod

Venke Nordeide, Elev- og lærlingombod i Sogn og FjordaneTreng du hjelp til å løyse ei sak? Lurer du på kva rettar og plikter du har som elev eller lærling? Ta kontakt med elev- og lærlingombodet, som har teieplikt.

Venke Nordeide
Elev- og lærlingombod i Vestland

Venke.Nordeide@vlfk.no / Mobil: 995 41 913

Reglement, lenker og nedlastingar