Søk nå!

Velkomen til Sogn Jord- og Hagebruksskule!

Søk online

Eller last ned søknadsskjema:

Søknadsskjema og vedlegg sendes til:

Sogn Jord- og Hagebruksskule
Skulevegen 24
5745 AURLAND

eller per e-post til: sjh@sfj.no

Du kan òg søkja på www.vigo.no

Særskilt tilrettelagt opplæring:

Her finn du vedleggsskjema for søknad til vidaregåande opplæring, samt meir informasjon og handbøker.