Prisar på mat og overnatting

Prisar på mat og overnatting på internatet til Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Overnatting 1. natt
kr 400,-
Overnatting 2. + fleire netter (pr natt)kr 300,-
Ekstra seng/madrass (pr natt)kr 100,-
Sengkle og handkle (pr seng)kr 100,-
Frukost kr 80,-
Middagkr 150,-
Kveldsmatkr 80,-