Prisar på mat og overnatting

Prisar på mat og overnatting på internatet til Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Overnatting
kr 500,-
Sengkle og handkle (pr seng)kr 100,-
Frukost kr 110,-
Middagkr 180,-
Kveldsmatkr 110,-