Me avsluttar jubileumsåret med eit flott utval bilete frå skuleåret 1971-72. Dei er tekne av fotograf Jens Hauge, som var elev da. Det er hans kommentarar som er lagt inn saman med bileta. Takk til Jens for dette vindauget til fortida, og takk til alle som har vore med på å feira SJH i 2017!