smaksakte-2010-7

Dei eldste borna i Spiren var og med på haustfesten