jordstruktur-2

Her har ein sleppt ned ei lita jordblokk fra ca 1 m høgde, og sortert ”nedfallet” etter storleik.  At det er så lite klumpar, og så mykje gryn, tyder på god jordstuktur.