image011

Fisking - Det fins ikke så mye fisk i fjorden på grunn av at vannet som kommer fra kraftstasjonen, kommer ut på bunnen av fjorden og løser mye salt fra bunnen sånn at ingen fisk liker å være der. Det er òg mye sel i fjorden som tar fisk. Det fins en del fisk i elven, men elvefisking må man betale for, og det er dyrt.