Noreg sitt første yste-leksikon

NRK Vestlandsrevyen laga eit innslag frå ystekurset i februar, då Ysteboka vart lansert:

Klikk her for å sjå innslaget.