100-åring med lys framtid

I tre dagar til ende er 100 års dagen til Sogn jord og hagebruksskule (Sjh) feira. Mange meiner at skulen, som jamleg sidan tidleg på 1980-talet har vore gjennom brottsjøar av motgang og nedleggingstruslar, no står sterkare enn noko gong.

Les heile saka frå Porten her.