Stikkord arkiv | agronom

557_10156309704985447_8200772506884741156_n

Fjøsvakt når kjea kjem

Det er januar, snøen har krype ned frå fjella og lagt seg i dalen. Det tydar kjeeingstid på Sogn Jord – og Hagebruksskule. SJH er ein av to skuler med […]

Les meir
guttakrutt copy copy

Gjer sine eigne grøne skifte

Politikarar landet over snakkar om «det grøne skiftet» og om kor viktig det blir for Noreg i tida framover. Her får du møte tre karar som har gått frå ord til handling […]

Les meir
A72-101 3D _ Layout

Vi har bygt for framtida!

Ombygginga av SJH vart fullført og feira hausten 2017 med brask og bram i samband med 100-årsjubileet. Under kan du lese beskrivinga som vart publisert før prosjektet starta. Korleis vil […]

Les meir
Frå fyrste skuledag i fjor

Sett deg på venteliste!

Det er alt no langt fleire søkjarar enn det er elevplassar på Sogn Jord- og Hagebruksskule. Det kan likevel vera ein liten sjanse om plass til hausten, men da må […]

Les meir
Geit, Killing

Travle dagar på geiteskulen!

Tradisjonen tro kom dei fyrste killingane rett etter nyttårsaften. SJH er ein av to skuler med geit i Noreg og den einaste som driv økologisk. Denne veka er elevane tilbake […]

Les meir