Grønsaker

I dag produserar SJH eit variert utval vekstar til internatkjøkenet, sal i gardsbutikken, og vinterleveringar hos privatpersonar. I tillegg leverer me ein del varer til lokale restaurantar og hotell, og lokal matvarehandel. Ta kontakt med gardsbutikken for å få ei oppdatert liste over kva me har til ei kvar tid, og prisar.

Produksjonar:

blomkål brokkoli raudkål grønnkål
hovudkål kålrot salat urter
raudbeter gul kepaløk raud kepaløk purre
potet hokkaido rotselleri stangselleri

Langsiktige målsettingar:

  • utvikla ei driftsform med stort innslag av grøngjødsling
  • utvikla eit dyrkingssystem som er økologisk berekraftig, som forbetrar jordstruktur, humusinnhald og jordas fruktbarheit
  • utvikla ei økologisk og økonomisk berekraftig driftsform

Eksempel på vekstskifte