sjh-undervisning-jan2013-8

Tilskjering av skiferhelle til grindbygget