sjh-hogstdag-hafslo-7

Oppstart av fellingsprosessen