Fagdagar – Nettverkssamlingar – Seminar

Omvisingar – Kurs – Prosjekt

Ressurssenter

Vi ynskjer alle velkomen til Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH). Her kan de få omvising på skulegardsbruket og få litt innblikk i økologisk landbruk. Vi tilbyr også ein smak av garden sine produkt. Ta gjerne kontakt!

Ressurssenteret arrangerer kurs for bønder, småskalaprodusentar og andre interesserte. Sjå aktivitetar/kurs.

Vi har òg ulike prosjekt som er knytt til økologisk landbruk og til undervisinga ved skulen. Sjå her.

Kompetansenavet vest

Lokale mat- og serveringsbedrifter kan få fagleg hjelp gjennom Kompetansenavet.

Kompetansenavet har base på Sogn Jord- og Hagebrukskule, og har aktivitetar rundt om i Hordaland og Sogn og Fjordane. Les meir…

Kjøttforedlingskurs på Mo gir muligheter

Påmelding til kurs i februar 2017 her Carina Schrøder får øvd seg under kyndig veiledning av pølsemakermester Jakob Sætre. På kurset på Mo og Øyrane videregående skule har Kompetansenavet Vest […]

Vinterlesning? Mathåndverk!

Kompetansenettverk Lokalmat har i haust lansert fyrste utgåve av fagbladet Mathåndverk. Ambisjonen er å levere matfagleg kompetanse til godt etablerte og nyoppstarta matprodusentar. Redaksjonen lover stoff i fleire genrar – både […]

Kursar tradisjon for framtida

Denne veka har skulen hatt besøk av åtte ystespirar gjennom kurset «Lokal foredling av mjølk». Kyndige lærarar har losa dei gjennom fem dagar med variert program – alt frå teori […]

Framtidige kokkar på fagtur

Korleis blir maten dyrka? Kva er ei god råvare? I dag har Vg1 restaurant- og matfag frå Sogndal vore på fagtur til Aurland for å lære om økologisk matproduksjon. Fagturen […]

juni 2016: SogneVert-kurs

Det vil bli arrangert SogneVert-kurs: 13.06.2016: kveldskurs med Vertskapet AS, Aurland 14.06.2016: dagskurs med vertskap og lokalkunnskap, Kaupanger (Sogn folkemuseum) 20.06.2016: kveldskurs med lokalkunnskap, Undredal Ta kontakt med Gry Tokvam […]