Fagdagar – Nettverkssamlingar – Seminar

Omvisingar – Kurs – Prosjekt

Ressurssenter

Vi ynskjer alle velkomen til Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH). Her kan de få omvising på skulegardsbruket og få litt innblikk i økologisk landbruk. Vi tilbyr også ein smak av garden sine produkt. Ta gjerne kontakt!

Ressurssenteret arrangerer kurs for bønder, småskalaprodusentar og andre interesserte. Sjå aktivitetar/kurs.

Vi har òg ulike prosjekt som er knytt til økologisk landbruk og til undervisinga ved skulen. Sjå her.

Kompetansenavet vest

Lokale mat- og serveringsbedrifter kan få fagleg hjelp gjennom Kompetansenavet.

Kompetansenavet har base på Sogn Jord- og Hagebrukskule, og har aktivitetar rundt om i Hordaland og Sogn og Fjordane. Les meir…

Vel avvikla 4H-leir

4H Sogn og Fjordane la i år  fylkesleiren sin til Aurland. I perioden 24.-27.06.2010 var det omlag 150 personar som budde, åt og sov (litt ivertfall) på Sogn Jord- og Hagebruksskule […]

Kompost – fagdag og kurs på SJH

Med Urs Hildebrandt  www.landmanagement.net  Tolking til norsk v/Christian Zurbuchen, Økoringen Vest 25.05.2010:          Fagdag – Kompost på nye måtar – kompostuttrekk 26.-27.05.2010: Kurs -Produksjon og bruk av kompost og -uttrekk m.m. […]

Vilt vakker grønt og godt

Vilt vakker grønt og godt, i våronna med Inger Lise Østmoe (www.norsopp.no). Vellykka kurs med fornøgde deltakara. Vi starta med teori for å bli kjent med urter og ville vekstar […]

Vellukka ystekurs i dei franske alpane

Vi har fått gode tilbakemeldingar vedkomande ystekurset som var i dei franske alpane 13.-19.03.2010. Kurslæraren var ystemeistar Eric Randu. Turleiar/tolk var Pascale Baudunnel og turleiar/referatskrivar var Ragnhild Nordbø.