Samarbeid

Vi har felles samarbeidpartnar med Sogn Jord- og Hagebruksskule. En oversikt fins på SJH sin nettside: sjå her.