Prisar på mat og overnatting

Prisar på mat og overnatting på internatet på Sogn Jord- og Hagebruksskule.
Overnatting 1. natt
kr 400,-
Overnatting 2. + fleire netter (pr natt)kr 300,-
Ekstra seng (pr natt)kr 100,-
Sengkle og håndduk (pr seng)kr 100,-
Frukost kr 70,-
Middagkr 140,-
Kveldsmatkr 70,-