Nettverk

Kompetansenettverket er resultatet av Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon (2001). Dette var en politisk satsning for å stimulere til lønnsomhet ved mangfold av landbruksprodukter med høy kvalitet og en merverdi i markedet.

De fem Kompetansenavene med kontaktpersoner finst på nettsida til Nofima: Kompetansenettverk for småskala matproduksjon