Kategori: Aktuelt

Mjølkeforedlingskurs 2015

Publisert 19/10/2014 i Aktuelt - Kommentarer er skrudd av for Mjølkeforedlingskurs 2015

Meir info finn du under “Aktivitetar” på www.sjh.no/ressurssenter

Last ned (PDF, 417KB)

Oppsummering av EcoPreneurship-veka i bilder

Publisert 04/07/2014 i Aktuelt - Kommentarer er skrudd av for Oppsummering av EcoPreneurship-veka i bilder

ullverkstad_v_sue_reedHelsing frå Susanne frå Austerrike etter veke 25. Her finn du hennar oppsumering i bilder med musikk.

Susanne arbeidar ved ein naturpark i Austerrike.

17.-20.06. “EcoPreneurship” i Aurland

Publisert 17/06/2014 i Aktuelt, Arkiv - Kommentarer er skrudd av for 17.-20.06. “EcoPreneurship” i Aurland

Last ned (PDF, 1.38MB)

Våren 2013 søkte Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU v/Aksel Hugo) i samarbeid med Ressurssenteret på Sogn Jord- og Hagebrukskule (SJH v/Jorunn Barane) midlar frå utdanningsdepartementet til eit forprosjekt i «Stadbasert sosialt entreprenørskap». Søknaden vart innvilga hausten 2013. Eit av måla i prosjektet var studie-/fagtur til Ruskin Mill Education Trust, og den vart gjennomført i november 2013 med 6 deltakarar frå Aurland kommune/SJH/NMBU.
Samlinga 17.-20. juni 2014 (veke 25) vil bli kombinert med møte i EU-prosjektet «EcoPreneurship» der SJH er partnar i samarbeid med NMBU og Aurland Naturverkstad. Dette prosjektet har som mål å ha utvikla internasjonale modular i «Stadbasert læring og entreprenørskap » under namnet «EcoPreneurship» i løpet av 2015.

Målet med denne felles samlinga ererfaringsutveksling og hospitering av «workshop»-leiarar frå Ruskin Mill til Nærøyfjordområdet (www.naroyfjorden.no). Og spørsmåla er:ved Ruskin Mill Collage hausten 2011

  • Korleis kan metoden frå England og Ruskin Mill forankrast på vår stad med våre ressursar og vår eigenart?
  • Korleis kan desse metodane integrerast i våre planar for stadbasert berekraftig læring i Nærøyfjord-området?
  • Kan desse metodane kombinerast og utviklast under tittelen «EcoPreneurship»?

Påmelding:
til Jorunn Barane, epost: jorunn.barane@sfj.no eller tlf.0047 97 00 59 51, innan 26. mai 2014

Kostnader:
Det er gratis å delta på samlinga, men deltakarane må sjølve betala for måltider og overnatting.

Last ned (PDF, 291KB)

Stadbasert sosialt entreprenørskap – rapport frå studietur til England 11.-14.04.2014

Publisert 14/04/2014 i Aktuelt, Rapportar - Kommentarer er skrudd av for Stadbasert sosialt entreprenørskap – rapport frå studietur til England 11.-14.04.2014

Framside rapport studietur 11-14042014

“Kjemper for øko-skole”

Publisert 04/02/2014 i Aktuelt - Kommentarer er skrudd av for “Kjemper for øko-skole”

Artikkel i Nationen den 31. januar 2014.

Last ned (PDF, 2.8MB)

Nytt prosjekt : Pollineringsretta birøkt

Publisert 21/01/2014 i Aktuelt - Kommentarer er skrudd av for Nytt prosjekt : Pollineringsretta birøkt

bieAlle produsentar av frukt og bær har nytte av bier. I dag er det for få birøktarar til at vi dekker den store «frukthagen Sogn og Fjordane» og vi har eit stort unytta potensiale for auke i avlingar og betre økonomien. Prosjektet «Pollineringsretta Birøkt» er ei pilotsating for å få fleire i gang, og målet er å utdanna 15 nye røktarar pr. år i tre år framover. Prosjektet er utvikla i samarbeid med Norsk Landbruksrådgjeving Sogn og Fjordane, Sognebia AS (Marco Neven) og Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) ved Ressurssenteret.

Pilotkurs:
Prosjektet skal utvikla eit kurs for å gi dyrkarar og andre interesserte innføring i korleis pollinering av frukt og bær kan gå inn i driftsplanar for dyrking av frukt og bær. På denne måten vil dyrkarane fremje både kvalitet og kvantitet i produksjonen.

Kursplan 2014:
1. samling 5.-6. april
2. samling 7.-8. juni
3. samling 30.-31. august

Tema på kurset:
-stell og drift av bikuben gjennom året
-biologi og birøkt, biehelse
-regelverk KSL og HMS
-utstyr og økonomi
-pollineringsbiologi og plassering av bikuber

For påmelding og meir informasjon sjå her.

 

“EcoPreneurship” arbeidsmøte i Coimbra i Portugal

Publisert 19/12/2013 i Aktuelt - Kommentarer er skrudd av for “EcoPreneurship” arbeidsmøte i Coimbra i Portugal

Last ned (PDF, 369KB)

Studietur til Ruskinn Mill, Nailsworth i England

Publisert 28/11/2013 i Aktuelt - Kommentarer er skrudd av for Studietur til Ruskinn Mill, Nailsworth i England

Mill betyr mølle. Vatnkraft viktig i utviklinga i industrien i EnglandTenk om du fekk gå på skule utan å sitje i eit klasserom. Du fekk vera mykje ute
heile året og lære med hendene: Praktisk handverk, kunst og  arbeid.  Du  jobba
i ulike verkstadar som metall, keramikk- og, trearbeid, kunna dreie din eigen
stol,  vera på sy- og ullstova eller drive med fiskeoppdrett.

Her kan du lesa om og sjå fleire bilder frå studieturen.

Studieturen var del av prosjektet “Stadbasert sosialt entreprenørskap”,  eit samarbeid mellom Universitetet for Miljø -og Biovitenskap (UMB) og SJH. I juni 2014 kjem lærarar frå Ruskin Mill til Aurland/SJH for å lære oss om praktisk handverk i terapeutisk/pedagogisk samanheng og for å sjå korleis vi kan utvikle sosialt entreprenørskap vidare i Aurland.

 

Mjølkeforedlingkurset er godt igang

Publisert 01/11/2013 i Aktuelt - Kommentarer er skrudd av for Mjølkeforedlingkurset er godt igang

deltakararModulkurs-okt13Dei tre første dagane av kurset “Lokal foredling og omsetning av mjølk”, del 1, er vel avvikla.

Her er dei 10 kursdeltakarane, lærarane på kurset og kursleiinga, samla framfor ein av bygningane på Sogn Jord- og Hagebruksskule.

01.11. Nettverkssamling Inn På Tunet

Publisert 01/11/2013 i Aktuelt - Kommentarer er skrudd av for 01.11. Nettverkssamling Inn På Tunet

Last ned (PDF, 296KB)