21.-24.03. Innføringskurs i ysting med Pascale Baudonnel

Innføringskurs i ysting blir arrangert i meieriet på Trondheim Fagskole fra 21. til 24. mars 2017.

Pascale Baudonnel er yster og ysterådgiver fra Frankrike og Undredal og er faglig ansvarlig for kurset.

Innføringskurset gir deltakerne grunnleggende kunnskap om ysting og ysteprosesser. Kurset er rettet mot produsenter som tenker å starte og bygge opp eget gårdsysteri eller som vil drive med ysting på sætra. Kurset gir grunnlag for å gå videre på modulkurs i ysting på Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Pascale Baudonnel er utdannet ysteteknolog fra Frankrike og er en av matkontaktene i Kompetansenavet Vest. Hun driver i tillegg med rådgiving for Norsk Gardsost . Pascale har mye erfaring fra rådgivning for gårdsysterier i Norge. Hun er også  en av produsentene i Undredal Stølsysteri.

Her finn du link til meir informasjon og påmeldingsskjema.