09.-10.04. Grunnkurs i pollineringsretta birøkt, samling 1

BipollineringGrunnkurs i pollineringsretta birøkt

Kurset er delt i 3 samlingar a 2 dagar,  med både praktiske øvingar og teori.
Kurset  i år er retta mot produsentar i Hordaland men er sjølvsagt og ope for andre. Både frukt og bærprodusentar og birøktarar  vil ha nytte av kurset.
Den første samlinga vert på Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Dato/stad for samlingane:

Samlingar 2016 - bipollinering

Deltakaravgift:
kr 6.000 inkludert kurskompendium, servering og rådgjeving mellom samlingane (overnatting kjem i tillegg)

Påmelding:
Frist for påmelding 15. mars 2016
[påmeldingsskjema]