17.-19.11. Foredling av kjøt, Førde

Om kurset/påmelding:

Partering av sau, gris og storfe med hovudvekt på sau. Tillaging av biffar, steiker, grytekjøt, fenalår og pølse. Vidare vert det fokus på mørning, røyking, tørrking, vakuummering og etikett. Opplegget er lagt opp med tanke på at nokre har tidlegare erfaring i nedskjering av kjøt, mens andre har mindre erfaring.
Kurset er eit samarbeid med Kompetansenavet Vest i Aurland.

Målgruppe:              Småskala matprodusentar
Instruktør:               Pølsemakar Jakob Sætre
Kurslengde:             3 dagar
Deltakartal:             4
Påmelding:              https://sfj.pameldingssystem.no/foredling-av-kjot
Påmeldingsfrist:     5. november
Arrangør:                 Mo og Øyrane vgs
Meir informasjon:   Knut Vebjørnsen, tlf. 415 30 735