30.09. Kåringssjå på Sogn Jord- og Hagebruksskule

Sau og Geit i ÅLA arrangerer i samarbeid med prosjekt sau og utmark og Sogn Jord- og Hagebruksskule i år felles kåringssjå på Sogn Jord- og Hagebruksskule. Det kjem fleire utstillarar og det vert sal av kaffi og kaker m.m. frå elevar på SJH.

Last ned (PDF, 360KB)