22. og 23.06. SogneVERT-kurs

  • Reise og bu
  • Geologi, biologi og kulturlandskapet: Verdsarv- og Naturverdiane i Sogn»
  •  Naturopplevingar
  • Attraksjonar, kultur- og matopplevingar
  • Sjølvstudie: Besøk hjå seks einskilde attraksjonar, opplevingar, serveringsstader, m.m.

[påmeldingsskjema]

Det same kurset vert arrangert både på Sivle Gard og i Norsk Bremuseum i Fjærland.
22.06.2015, 10-17: Sivle Gard, Stalheim
23.06.2015, 10-17: Norsk Bremuseum, Fjærland