19.-21.05. Kurs i ysting og modning av syrna ost – Lactic

Kurs med Sylvie Morge og Pascale Baudonnel på Grindal Ysteri i Rennebu

Sylvie Morge jobbar som ysteteknolog på forskningsstasjonen La Ferme du Pradel, eit institutt for utdanning og yrkesretta opplæring innan husdyr. Ho driv både med produksjon og med forsøk i forsøksysteriet.  Dei driv prosjekt for å betre kunnskapen om rå melk, mestring av produktkvalitet og formidling av kunnskap innan ysting av rå melk. Pascale Baudonnel er med på kurset som lærar og tolk.

Kursavgift: kr 2.800,- inkluderer kursmateriell, oversetting lunsj og middag. (Overnatting kjem i tillegg. )
(Overnatting i hytter på Aunan Lodge ca 5 min frå Grindal Ysteri. Pris: Kr 350,- pr natt i dobbeltrom.)

[påmeldingsskjema]