27.09. Oppstartsmøte – Sosialt stadbasert entreprenørskap

Velkomen til oppstartsmøte med orientering om prosjektet :

Fredag 27. september på Krutt og Kanel, kjøp lunsj/kaffe fra: 11.30, møte start: 12.00 – 14.00


Bakgrunn
UMB har fått forprosjekt midlar frå Utdanningsdirektoratet for å utvikle eit forprosjekt innanfor
stadbasert sosialt entreprenørskap. Forprosjektet vil hoved saklig finne stad våren 2014 og vil
resulterer i ein ny 5-årig prosjektsøknad for perioden 2014-2019. Utforming og gjennomføring
av forprosjektet vil skje i samarbeid med Ressurssenteret ved SJH og bygge videre på arbeid
vi tidligere har gjennomført innenfor Nærøyfjorden Verdsarvspark i Stadbasert entreprenørskap
og læring. Prosjektet vil ha sitt hovedfokus i mot “sosialt stadbasert entreprenørskap”; dvs. koble brukere med
særskilte behov til utvikling av natur-, kultur og håndverksbasert aktivitet og næringsliv i området.

Som del av UMB sitt forprosjekt vil det våren 2014 inngå faglig samarbeid med Ruskin Mill Educational
Trust i England. Erfaringa frå deira arbeid med handverksbasert utdanning vil bli presentert gjennom
eigne «workshops» og seminar i regi av Ressurssenteret ved SJH (juni 2014).

Det vil også som del av forprosjektet bli gjennomført studie/fag tur til England i november 2013.

Aksel Hugo som har studie- og arbeidsår ved Ruskin Mill vil være vertskap og hjelpe til med å tilrettelegge av studieturen.

Vi ber om tilbakemelding på oppmøte!

Med helsing

Aksel Hugo
Associate Professor in Science Education
Dept. of Mathematical Sciences and Technology
Norwegian University of Life Sciences
Ph. (+47) 6496 5425 / Cell: (+47) 40743442

Jorun Barane
Ressurssenteret ved SJH
mobil 97005951
www.sjh.no/ressurssenter/