09.-11.11. Stadbasert entreprenørskap og læring, siste samling

Tredje og siste samlinga i pilotkurset “Stadbasert entreprenørskap og læring” skal vera i Aurland 9. til 11. november 2012.

Open presentasjon av prosjekt frå Fresvik, Lærdal og Aurland kl. 15.00 til 17.00 i kommunestyresalen, Aurland Rådhus.
Vel møtt !!