05.-06.11. Nasjonale retningsliner for småskala mjølkeforedling

Kurset vart avlyst p.g.a. for fåe påmelde.

Kurslærar:
Ragnhild Nordbø

Kursstad:
Sogn Jord- og Hagebruksskule
(kan bli flytta dersom hovuddelen av deltakarane bur ein annan stad)

Påmelding innan 20. oktober 2012 til:
epost:  paamelding.sjh@sfj.no
telefon: 57 63 26 50

Program og meir info. finn du her.