12.09. Besøk av Biologi2 frå Sogndal vgs

Elevar i Biologi 2 (Vg3) ved Sogndal vidaregåande skule kjem på besøk.
Dei vil bl.a. få orientering om økologisk landbruk og bærekraftig stadbasært læring, eks. Aurlandsmodellen, og så vil dei sjølvsagt få omvising på skulegarden; kompost, fjøs, hagar, gardsbutikken for å sjå økologiske prinsipper i praksis.

Me ynskjer dei velkomne !