07.07. Økofrukost på SJH

Prisar for dei som deltek på Økologisk sommarsamling:  kr 75 / kr 50
Prisar for andre: kr — / kr —