22.04. Årsmøte Biologisk Dynamisk Forening

Biologisk Dynamisk Forening held sitt årsmøte på Sogn Jord- og Hagebruksskule søndag den 22.04.2012.

For påmelding og meir opplysningar sjå foreningen si hjemmeside: www.biodynamisk.no