Regionalt pilotkurs i Stadbasert entreprenørskap og læring

Universitetet for Miljø og Biovitenskap (UMB), Seksjon for læring og lærerutdanning arrangerer i Samarbeid med Ressurssenteret ved Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) regionalt pilotkurs i “Stadbasert entreprenørskap og læring” i 2012.

Kurset har tre samlingar:

Samling 1: 13.-15.04.2012, i Fresvik
Samling 2: 07.-09.09.2012, i Lærdal
Samling 3: 09.-11.11.2012, i Aurland

 

Fullført og godkjent kurs gir 15 studiepoeng.

Meir info. om kurset og påmelding finn du her.