29.09. Konserveringsteknikkar med Kari Støfringsdal, Sandane

Kurs i konserveringsteknikkar, frukt og bær

Kurslærar:
Kari Støfringsdal

Tid/stad:
torsdag 29.september 2011, kl.12-19
på Gloppen Ungdomsskule

Kurspris:
kr 950,-

Påmelding:
til Sigmund Vereide, tlf: 900 70 848 /
e-post: sariv@online.no
innan 15. september