Besøk frå LMD

besok-09-06-2011-1besok-09-06-2011-2 Seksjon for miljø- og arealpolitikk, ved Landbruks- og Matdepartementet, la i år fagturen sin til Sogn, og 8. og 9. juni var dei i Aurland.   På føremiddagen den 9. juni fekk gruppa ei orientering om Sogn Jord- og Hagebrukskule av rektor Bjørg Fritsvold.  Dei fekk òg ei kort (grunna mykje regn) omvising ute på skulegardsbruket, før turen gjekk vidare til Undredal.

(Seksjon for miljø- og arealpolitikk arbeidar bl.a. med arealbruk og jordvernspørsmål og med bevaring og bærekraftig bruk av jordbrukets kulturlandskap, biologisk mangfold og genressursar. Verdensarvprogrammet er òg ein viktig del av dette.)