Dagsarkiv: 15. juni 2011

1 innlegg

Besøk frå LMD

 Seksjon for miljø- og arealpolitikk, ved Landbruks- og Matdepartementet, la i år fagturen sin til Sogn, og 8. og 9. juni var dei i Aurland.   På føremiddagen den 9. juni fekk gruppa ei […]