Produktpresentasjon før årsmøtet i Aurland og Lærdal reiselivslag

Før årsmøtet i Aurland og Lærdal reiselivslag byrja den 24. mars 2011, var det var det ein mini-workshop der desse bedriftene presenterte produkta sine:

Fjord 1, Sognefjorden as, Aurland Land- og Fjordservice, Flåmsbrygga, Otternes Bygdetun, Kystled Nærøyfjorden, Opplev Undredal, Haugen Gardsmat, Skjerdal Stølsysteri,

Sogn Jord- og hagebruksskule, Borgund stavkyrkje, Norsk Villakssenter, Heritage Adventure.

Gardsbutikken og ressurssenteret ved Sogn Jord- og Hagebruksskule deltok.

Eit positivt tiltak.  Det var kjekt å få presenteret seg og det var flott å få vita meir om kva dei andre bedriftene arbeidar med og kva aktivitetar dei planlegg /har planlagt i 2011.

Her er nokre bilder frå produktpresentasjonen.