18.-21.02. Økonomi og marknadsføring i småskala mat- og opplevingsbedrifter

Dette kurset er del 3 i “Lokal foredling og omsetning av mjølk”.
Kurset er bygd opp av 3 ulike tema :
– merkevarebygging 
– sal/prissetjing
– økonomistyring  
Det er mogeleg å melda seg på heile kurset eller berre deler av det.  Sjå prisar nedanfor.

Kurslærarar/føredragshaldarar:
Mette Fagerli, Hans Brimi, Aud Slettehaug, Åslaug Stadheim Ese, Ragnhild Nordbø, m.fl.

Kursstad:
Sogn Jord- og Hagebruksskule

Påmelding – snarast – til :
paamelding.sjh@sfj.no eller tlf. 57 63 26 50

Kursavgift:
Dei som melder seg på “Merkevarebygging” får “Sal og prissetjing” med på kjøpet; samla kurspris kr 2.100.

Kr 4.000 Kurspakke heile modul 3; inkl. kost og losji
Kr 2.100 Merkevarebygging – workshop (18.-19.02)
kr    400 Sal og prissetjing (20.02.)
Kr    900 Økonomistyring – workshop (21.02.)
Kr    350 Overnatting inkl. frukost  
Kr    300 Kursmateriell