11.-13.02. Kurs: Barfot hovrøkt og naturleg hestehald

med Sigbjørn Ånes og Kleo Delaveris                    Kurset vart AVLYST grunna fåe påmelde deltakarar
Handnesgarden – senter for naturleg hestehald

Kursstad:  Sogn Jord- og Hagebruksskule

Info. om kurset og  Kursprogram

Vil du:
Ha ein glad og arbeidsvillig hest.
At hesten din skal ha eit mest mogleg naturnært uteliv.
Ha ei holistisk og økologisk tilnærming til hestehaldet.

Lurar du på:
Korleis er hoven oppbygd?
Korleis verke ein hov?
Kva som skal til for at ein hest skal vere høgtytande og barfot?

Ved å observere hestar i naturen kan vi lære kva som skal til for å bidra til eit innhaldsrikt liv og god helse.

Påmelding – innan 27.01.2011 – til:
Hannah J. Wood; hannah.wood@sfj.no / 97 54 15 66

Deltakaravgift:
kr 2.000  / elevar /studentar kr 1.600