03.-05.02. Kurs i ølbrygging

Kursstad:
Sogn Jord- og Hagebruksskule

Kurslærar:
Sjur Hermann Rørlien

Målgruppe:
Småskala produsentar som driv eller vil driva med ølbrygging i samband med turisme på garden.

Mål:
Gi nybyrjarar og erfarne produsentar av tradisjonelt heimebrygg eit fagleg løft, slik at dei kan hente ut sitt potensiale kvalitativt og økonomisk.

Kursinnhald:
Historie, ingrediensar, bryggeprosess, utstyr, regelverk. Vitja mikrobryggeri m.m.

Deltakaravgift:
kr 2.600,-  (medrekna kost og bryggeribesøk; overnatting kjem i tillegg)

Påmelding – innan 10. januar 2011 til:
paamelding.sjh@sfj.no
– tlf. 57 63 26 50