10.11. Kurs: Økonomi-illustrator

Avlyst grunna for få påmelde.  Nytt kurs er planlagt arrangert 21.02.2011.

Spennande kurs i økonomi

Kan du tenkja deg å forstå rekneskapstala dine betre og læra meir om dei ulike samanhengane i rekneskapet?
Ynskjer du å finna forbetringsområde og læra korleis du kan auka lønsemda?

Gjennom gruppearbeid og ein illustrator leiar du og dine medarbeidarar ei bedrift i gjennom oppstart, drift og investeringar i ein 4 års periode. Dette er ein måte å lære på ved å gjennomføre i praksis.  Åslaug Stadheim Ese leiar kursa der de gjennom ein dag arbeider på ein engasjerande måte med verdikretsløpet i bedrifta. Det blir rett og slett moro å lære økonomi lovar Åslaug.

Kurs 1: onsdag 10. november 2010, kl. 09.00 – kl. 17.00 
Stad: Sogn Jord- og Hagebruksskule, Aurland
www.sjh.no/ressurssenter/

Kurs 2: tysdag 8. februar 2011, kl. 09.00 – kl. 17.00
Stad: Vestnorsk Kulturakademi, Voss
www.kulturakademi.no

Kurs 3: tysdag 15. februar 2011, kl. 09.00 – kl. 17.00
Stad: Mo og Jøster vidaregåande skule, Førde
www.mojo.vgs.no

Ynskjer ditt nettverk tilbod om dette kurset ta kontakt med Komptensenavet Vest så kan vi sette opp kurs på fleire stadar.
Kontakt: aud.slettehaug@sfj.no / 47 37 57 39

Kursavgift: kr 900 inkl. lunsj

Påmelding til kursa:
E-post: paamelding.sjh@sfj.no
tlf:  57 63 26 50

Last ned (PDF, 527KB)