Elevar frå Steinerskolen på Skjold har gardspraksis veke 38

Tolv elevar (9. kl.)  og to lærarar frå Skjold steinerskule i Bergen hadde gardspraksis på Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH) i veke 24.
Dei same elevane (no i 10. klasse) og lærarane kjem att i veke 38.  Då skal dei bl.a. vera med på innhausting av frukt og grønsaker, laga eplesaft og mykje meir.
Me ynskjer alle velkomne attende til SJH !

Dagsrytmen for gardspraksisen vert stort sett slik:

Laging av kompost

Tid                     Aktivitet
06.00-07.30      Fjøstid
07.00-08.00      Frukost
08.30-11.30      Økt 1
11.30-12.30      Middag
12.30-15.30      Økt 2
17.30-18.00      Kveldsmat

Samlingsstund og loggskriving i klasserommet kvar kveld; kl. 20.30 –22.00; refleksjon over dagens arbeid, kva har vi gjort, kvifor og korleis?