16.09. Besøk av Luster vgs

Sogn Jord- og Hagebruksskule har partnerskapsavtale med Luster vidaregåande skule.
Kjekkt å få besøk av elevar frå andre vidaregåande skular.

Her er “timeplan” for besøket.

Besøk /omvising  Tema: Økologi – mat&helse 
Besøkande: Luster vgs Vg1 Restaurant og matfag, Vg2 Kokk-servitør
    Vg1 Helse- og sosialfag, Vg2 Barne- og ungdom
Tal pers.:  ca. 65 elevar .+ lærarar og assistentar  
  Spiren: 13 elevar + 2-3 læarar Spiren    
  Omvising: 44 elevar + lærar/ass    
Dato: 16.09.2010      
Tidsrom: kl. 10.30 – kl. 12.00      
Stad:  oppmøte i/ved Grindhuset på SJH    
         
         
Tidsrom /stad        
Ca-tider.        
kl. 10.15 -kl. 10.30 Velkomen
  .- inndeling i grupper 
kl. 10.30-kl. 11.30 Gruppene er på plass og orientering/omvising m.m. er i gang 
  (Vg2 Barne- og ungdom er heile tida i Spiren, resten av elevane vert delt i tre grupper og ruller på tre posta (ca. 20 min. pr. post)
  Spiren barnehage Garden Hagen Foredling og gardsbutikk 
  Steinerpedagogikk m.m. Økologisk landbruk; omvising på garden; jorda, dyrking/hausting, dyra Er i/ved Rakelhagen Mat og helse Stadbasert læring / garden som læringsarena.  Kuttar opp grønsaker og lagar dip. Gardsbutikk med økologiske varer,  kortreiste varer frå SJH/andre småskala produsentar        Produkt frå/foredling på SJH.
kl. 11.30-kl.12.00 Oppsummering / avslutting  
  Smakar på oppkutta grønsaker og dip
kl. 12.00 Avreise til Østerbø
  Takk for besøket !