Barnehagar frå Årdal kjem på besøk

Barnehageborn frå Årdal kjem på besøk til Sogn Jord- og Hagebruksskule (SJH)  i år òg. I år kjem det nesten 40 born, og desse skal ha vel ein times opplegg av tilsette på SJH, resten av tid har dei til frileik o.a. Det blir kjekt med besøk.

Velkomen til både små og store frå Årdal !